LaMaiBand


ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซท์

เข้าสู่เว็บไซท์

วงดนตรี ละไม รับจัดการแสดงดนตรีทุกประเภท

สำหรับทุกๆโอกาสของคุณ ไม่ต้องเสียค่านายหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าหัวคิว

ให้เรื่องดนตรีในงานของคุณ เป็นหน้าที่ของนักดนตรีมืออาชีพจริง ๆ

รับประกันผลงานการแสดง คุณภาพเต็มราคา

ที่อยู่ : 2218/8-107 ซ.เบญจมิตร ถ.กรุงเทพ- นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กทม.10800 โทร.029139168

Copyright © 2007 by La Mai Band. All Rights Reserved.